NLP

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw aan de Universiteit van Californië (Santa Cruz). Meer over NLP coaching.

NLP heeft geen noemenswaardig verband met de wetenschappelijke neurolinguïstiek. De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts in kaart gebracht (gemodelleerd) en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden.

NLP ontleent veel aan verschillende reeds bestaande psychologische stromingen en taal-theorieën, bijvoorbeeld hypnotherapie en gedragstherapie.

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

  • Modelleren – menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
  • Analyse van de subjectieve ervaring – het bepalen van patronen in de beleving.
  • Communicatietechnieken – manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Doel

Het doel van neurolinguïstisch programmeren is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens aanhangers daagt NLP cliënten uit competenties van zo’n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema’s enzovoort, en over te nemen.

Basisveronderstelling

De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige competenties gebeurt door middel van het zogenaamde ‘modelleren’. De overdracht is afhankelijk van model en ‘subjectieve ervaring’.

PDS, overgangsklachten/menopauze

NLP kan o.a. goed ingezet worden bij coaching bij bijvoorbeeld het prikkelbare darmsyndroom, maar ook bij overgangsklachten.